ACTIVITEITEN - seizoen 2019-2020

Liefde, angst en andere thema’s


  1. LEERKRINGEN

Al meer dan 15 jaar organiseren we lees- en gesprekskringen rond het werk van Kierkegaard op verschillende plaatsen in Nederland. Ook komend seizoen willen met wie daarin geïnteresseerd is weer een aantal boeken van/rond Søren Kierkegaard lezen.

Voor alle kringen geldt dat ze toegankelijk zijn voor iedereen die zin heeft om met zijn werk kennis te maken of aan hernieuwde kennismaking toe is. Er wordt geen voorkennis vereist.


Leerkringen in Usquert

De kringen vinden plaats in Het Voortouw, Hoofdstraat 13, 9988 RS in Usquert.

middag: 14.30 - 16.30u

avond: 19.30 - 21.30u

Opgave en inlichtingen: Lineke Buijs en Andries Visser

0595 - 439 997 / doenenhoren@kpnmail.nl


I. De mens is geest

Dat de mens ‘geest’ is, Kierkegaard beschouwt het als het meest koninklijke wat over een mens gezegd kan worden. In dit nieuwe boek gaat Andries in op Kierkegaards mensvisie en het subtiele evenwicht tussen er te zijn ‘voor jezelf’ en er te zijn ‘voor de ander’. Ook zijn ideeën over de verschillende levensgebieden, van het esthetische, het ethische en het religieuze komen heir op een nieuwe manier aan de orde.

Leiding: Andries Visser

Data: op de middagen van dinsdag 10 sept, 8 okt, 5 nov 2019, 7 jan, 4 febr, 10 mrt en 7 apr 2020

Kosten: € 20 (en de aanschaf van het boek De mens is geest, Kierkegaards humanism, Damon, Eindhoven 2019)


II. Stadia op de levensweg

In Stadia op de levensweg heeft Kierkegaard enkele van de grote thema’s van zijn denken op een literair onovertroffen manier onder woorden weten te brengen. Aan een feestdis houdt een aantal estheten nogal kritische lofredes op de liefde. In het tweede deel vind je een tamelijk ‘braaf’ pleidooi voor het huwelijk. En het derde deel is het dagboek van iemand die in de liefde gestrand is en zich afvraagt hoe hij nu verde moet. Aan het slot pleilt Kierkegaard via Frater Taciturnus wat er eigenlijk allemaal gaande is.

Leiding: Andries Visser

Data: op de avonden van donderdag 19 sept, 24 okt, 21 nov 2019, 23 jan, 20 febr, 26 mrt en 23 apr 2020

Kosten € 20 (en de aanschaf van het boek Stadia op de levensweg, Meulenhoff, Amsterdam 1987 (1e druk) en Damon, Budel 2014 (2e druk); een exemplaar van de 1e druk is voor €20,- bij ons te verkrijgen)


III. God zoeken, liefde en dood

In deze kring lezen we drie toespraken die Kierkegard schreef bij ‘denkbeeldige gelegenheden’, een biecht, een huwelijk en een begrafenis. Hij publiceerde ze vrijwel gelijktijdig met Stadia op de levensweg.

Leiding: Andries Visser

Data: op de avonden van woensdag 15 jan, 12 febr en 18 mrt 2020

Kosten: € 10,-

(en de aanschaf van het boek God zoeken, liefde en dood, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010)


Leerkring in Ouderkerk a/d Amstel

Al jaren wordt er ook een kring in Ouderkerk georganiseerd onder leiding van Geert Jan Blanken. Dit seizoen: De mens is geest

De kring wordt gehouden in ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, 1191 BJ, Ouderkerk aan de Amstel.

Data: dinsdag 1 okt, 5 nov, 3 dec 2019, 7 jan, 4 febr, 4 mrt en 7 apr 2020

Tijd: 20.00 - 22.00u

Opgave en inlichtingen: Corrie van Til, kcvantil@hotmail.com


Leeskring in Houten

De leeskring in Houten heeft als doel het denken van Kierkegaard te verhelderen. Thuis lezen we steeds ca 50 bladzijden en in 6 avonden bespreken we met elkaar onze bevindingen.

Dit seizoen: De mens is geest

De kring wordt gehouden in de Protestantse gemeente in Houten.

Data: 3 okt, 31 okt, 29 nov 2019, 16 jan, 2 apr en 23 april 2020

Opgave en inlichtingen: Erik Schuddebeurs, ervschuddebeurs@gmail.com, Carla Heijtink, ccheijtink@gmail.com


© 2019 doenenhoren. Alle rechten voorbehouden.